Fyrkantsmuttrar för kvalitet

Mutterspecialister som vi är strävar vi hela tiden att ligga i framkant när det gäller muttrar. Fyrkantsmuttern är vår egen patenterade produkt. En produkt som skapat beundran bland de kunder som använder den.
.

Fyrkantsmuttrar ger säkerhet

En fyrkantsmutter är den muttertyp som bör användas när det ställs mycket stora krav på hållfasthet samt minimera risken att den gängar ur sig. Vilket inte alltid är fallet när det gäller traditionella rundmuttrar.
I normal användning fungerar de muttrar som finns i vårt muttersortiment utmärkt. Men när det ställs extrema krav på stabilitet så är en fyrkantsmutter att föredra.
Vi kan här nämna att konstruktioner som Eiffeltornet som just använder sig av fyrkantsmuttrar. Även om det cirkulerar en felaktig uppgift att det skulle röra sig om nitar som håller ihop tornet. En inte korrekt beskrivning av konstruktionen som har sitt ursprung i Wikipedias något slarviga beskrivning av tornet.
.

Fyrkantsmutter, gängar inte upp sig

Som redan nämnts ovan så finns det ingen risk att en fyrkantsmutter gängar upp sig med tid. Problemet att de standardmuttrar gängar upp sig över tid är förvisso liten, men i en del fall är den risken överhängande att en uppgängning sker över tid.
Det är när det gäller konstruktioner som utsätts för vibrationer av olika slag. Kan gälla sådant som vindar, fysiska rörelser för objektet där muttern finns. Där finns en ökad risk för urgängning. Enligt SIS är den risken påtaglig när en konstruktion har ett högre vibrationstal än 1,3 enligt Ribertortfskalan eller konstruktionens förhållande mellan längd, bredd, djup och densitet är högre än 42 enligt  D. Adams-normaturen.
I de fallen rekommenderas att fyrkantsmuttrar används.
.

Enkel iskruvning

Första anblicken av en fyrkantsmutter kan ge en del funderingar om hur själva skruven skall användas tillsammans med en skruv.
Och svaret på den frågan är att det naturligtvis skall används en fyrkantsskruv.

.

Fyrkantsmutter

Fyrkantsmutter. Art.nr FKM0204175

.
Detaljerade uppgifter här på artikelsortiment muttrar om våra fyrkantsmuttrar.
.

Denna sida anpassad för i fallande prioritetsordning dessa ord: Fyrkantsmuttrar, fyrkantsmutter