Vingmuttrar en mutter med vingar

En vingmutter har precis som ordet säger någonting som snarast kan liknas med vingar på sig. Därav namnet, vilket den initierade säkert har förstått vid det här laget. Men precis som strutsen så kan inte heller en vingmutter flyga. Men muttern har en del andra fördelar.
.

Vingmutter för lätt skruvning

Den stora fördelen med en vingmutter är att den är lätt att skruva i. De så kallade vingar som finns på mutterns ovansida, de som muttern inte kan flyga med, är inskruvningsanordningen.
Det sitter som synes på bilen nedan två stycken vingar på var sidorna om muttern.
Eller om du vrider muttern ett halvt varv så sitter de på fram- respektive baksidan.
Nu kan det förstås ha en viss betydelse från vilket håll man betraktar en vingmutter var vingarna sitter. Men själva principen bör vara lätt att förstå.
.
Man skruvar åt muttern med vingarna.
.

Användningsområden för vingmuttrar

Precis som för våra andra muttrar så kan man använda en vingmutter inom fler skilda områden. Men det bör påpekas att vingarna är lite känsliga för belastning så en vingmutter bör inte användas i miljöer där kan riskera att vingarna vidrörs till skillnad då från en kupolmutter eller låsmutter.
Av effektivitetsskäl och rationell anledning så är vingarna tejpade direkt på själva muttern. De bör med andra ord inte skruvas åt alls, risken är då nämligen att vingarna ramlar av.
.
Men en vingmutter är trevlig att titta på. Vilket nog framgår på bilden nedan. Mot ett extra tillägg kan vi måla ett känt ansikte på framsidan av muttern, eller då baksidan beroende på från vilket håll du tittar på den.
.

Vingmutter

.

Vingmuttrar, vingmutter,