En låsmutter är precis som namnet säger en mutter på lås på. Syftet är att se till att ingen kan stjäla muttern eller det som låsmuttern är ditskruvad för att hålla på plats.
Man kan med andra ord säga att en låsmutter fyller tre olika syften som kan definieras på följande sätt:

  1. Ingen skall kunna stjäla muttern
  2. Ingen skall kunna stjäla det muttern håller på plats
  3. Muttern skall fylla sin funktion som mutter

.
Med andra ord kan man kalla en låsmutter för en form av Kinderägg. Men då minus chokladen, leksaken och överraskningen.
.

Utformning av en låsmutter

En låsmutter kan designen på olika sätt. I vårt fall utgår vi normalt från vårt eget sortiment av muttrar och formger din låsmutter enligt dina önskemål. En lämplig och funktionell lösning där är att använda sig av en vingmutter som grund för att sedan konvertera den till en låsmutter.

.

Låsmuttrar och låsningen

Den praktiska utformningen av låsmuttrar och dess låsfunktion kan se ut på lite olika sätt. Det traditionella hänglåsutförandet tillhör den vanligaste varianten.
Det går även bra att använda sig av låsmodeller som ett liknar ett vanligt lås till en cykel. Det är mer en fråga om vilket utrymme som låsmuttern har omkring sig när den appliceras.

För våra låsmuttrar följer det med en nyckel i standardvarianten. Mot ett mindre tillägg kan även en extra så kallad reservnyckel följa med.
.

Denna sida anpassad för i fallande prioritetsordning dessa ord: Låsmuttrar, låsmutter