Svetsmuttrar, egentligen ingen mutter

Det behöver kanske inledningsvis påpekas att en svetsmutter inte riktigt är en mutter i den bemärkelsen som vi tänker oss exempelvis en skruvmutter från oss.
Svetsmuttern är mer tänkt för en permanent fastsättning mot ett objekt.
.

Svetsmutter den sitter

En klar fördel för svetsmuttern till skillnad från vår låsmutter är att svetsmuttern inte går att ta bort efter den applicerats.
Som namnet säger så svetsas den fast där den skall vara. Fördelen med den typen av montering är att den inte går att avlägsna överhuvudtaget. På det sättet kan man inte riktigt kalla det för en mutter, Detta då fastsättningen är mer av envägsfastsättning som det också kan kallas för.
.

Svetsmuttrar sitter på objektet

När muttern skall fästas på objektet som den är tänkt för, svetsas den fast på ytan av föremålet. Den sitter med andra ord på det den svetsas fast i. På det sättet har vi kunnat rationalisera tillverkning av svetsmuttrar. En process som vi låter dig som kund ta del av med det låga priset för en svetsmutter. I förhållande till våra andra muttrar skall det kanske tilläggas.
.

Ingen mutter

Inledningsvis nämnde vi att egentligen är inte svetsmuttrar en mutter. Vilket stämmer, det är mer att betrakta som en metallbit som svetsas fast. Vilket gör att produktionskostnaden är låg och som sagt vi låter dig som kund få del av det låga priset.
Om du är ute efter ett mer prisvärt alternativ så kan vi erbjuda svetsmuttrar i plast som man kan limma fast med Karlssons Klister.
.

Svetsmuttrar, svetsmutter,