Rundmutter, egenskaper

Förutom det uppenbara att en rundmutter är rund finns det en del andra egenskaper som hör specifikt till en rundmutter. Egenskaper och användningsområden som trots att vi ofta och ständigt kommer i kontakt med det. Inte alltid finns i vårt medvetande. Egenskaper hos  rundmuttern  är att den kräver en del precision för att vrida runt. Detta av det enkla skälet att den är helt rund. Och det är precis det som är vitsen med en rundmutter.
.

Rundmutter för detaljer

Man kan gott säga att en rundmutter är till för detaljarbeten som kräver noggrannhet och precision. Där en vingmutter fyller sin funktion som lätt åtdragbar för snabba arbeten där finishen inte alltid har betydelse så är en rundmutter tänkt för det motsatta förhållandet.
Den är helt enkelt svårare att dra åt vilket borgar för att det tar tid vid åtskruvningen. Och tid är en faktor som brukar svara för kvalitet.

.

Öka lönsamheten med rundmuttrar

För dig som hantverkare ger rundmuttrar en utmärkt möjlighet att öka lönsamheten vid installationsarbeten. Detta eftersom muttern tar längre tid att applicera så ökar den debiterbara tiden för dig som utför arbetet. Och uppdragsgivaren kommer ha full förståelse för att det blir dyrare med rundmuttrar då de är tänkta för arbeten som kräver bra finish och därför också tar längre tid.
I de fall en kund är tveksam är det bara att låta kunden prova att dra åt muttern.
De kommer då att inse varför det tar längre tid och att det följaktligen kommer bli dyrare.

.
.

Rundmuttrar art.nr RDM0241735-0404175-0604185

.

Detaljerade uppgifter här på artikelsortiment muttrar om våra rundmuttrar.

.

Denna sida tänkt för: rundmuttrar, rundmutter