Vi har med vårt mutter över våra muttrar genom åren kunnat se att kunskapen till viss del verkar vara lite begränsad när det gäller betydelsen av våra produkter.
.
Vi har satt som en uppgift att sprida kunskap om vikten av – rätt mutter på rätt plats vid rätt tillfälle –
En mission som naturligtvis har till uppgift att i slutändan ge oss mer intäkter via ökad försäljning. Desto mer vi kan informera om muttras betydelse dess enklare blir det för oss att höja våra redan mycket bra marginaler på de produkter vi säljer.
Exempelvis kromade muttrar har vi redan nu en marginal på närmare 90%, kan vi med hjälp av information öka den marginalen ytterligare skulle ingen mer än oss vara glada.
Vi strävar hela tiden efter att justera våra försäljningsmarginaler uppåt. Målet på sikt är naturligtvis att uppnå 100%.
.
Ett mål som kan tyckas vara omöjligt att klara av men det ser vi bara som en utmaning. En utmaning som vi kommer att uppnå sinom tid.