Då vår produktionsmiljö till viss del skiljer sig från vad man normalt förknippar med industriell produktion har vi anpassat sortimentet därefter. Om vår produktionsmiljö kan man läsa mer här Om oss mutterspecialisten.

.

Sommarmuttrar

Under sommarmånaderna producerar vi alla sorters muttrar som finns i vårt sortiment oavsett vilken storlek de har. Av naturliga skäl ligger dock fokus då på att tillverka de mindre muttersorterna. Med andra ord de sorterna som man kan tillverka utan att behöva ha varma vantar på sig.
Vi pratar då om dimensioner från 50mm och upp till 150mm.
Sommarmuttrar tillverkas under perioden maj till september.

.

Vintermuttrar

Mellan perioden oktober till april producerar vi vintermuttrar. Vilket helt enkelt innebär de muttrar som vår personal kan hantera med varma vantar på händerna.
De dimensioner vi pratar om då är från 150mm och uppåt.

.

Året runt muttrar

Året runt muttrar är de muttrar vi har i lager och som har blivit över från sommar- och vintermutterproduktionen.

.

Specialbeställningar

Vi kan åta oss att tillverka i stort sätt vilken mutter som helst. Dimensioner mellan 10mm och 10.000 mm ligger inom de gränser vi kan arbete med. Den sistnämnda storleken återfinns för övrigt i de tektoniska plattorna i Östersjön. Muttrar som ser till att Gotland och Öland inte glider över till den finska sidan. När vi sist kontrollerade låg de båda öarna fortfarande kvar på svenskt territorium, vilket visar att vi levererar kvalitet.

.

.

Denna sida anpassad för: mutterproduktion